Neurologia - czym się zajmuje


Neurologia jest tą dziedziną medycyny, która odpowiada za schorzenia związane z obwodowym i ośrodkowym układem nerwowym. Nauką pokrewną jest w jej przypadku psychiatria, a niektóre choroby mogą być leczone jedynie pod warunkiem, że lekarze zajmujący się tak jedną, jak i drugą dziedziną wiedzy, będą ze sobą współpracować.

Neurologia - czym się zajmuje

Neurologia jest tą dziedziną medycyny, która odpowiada za schorzenia związane z obwodowym i ośrodkowym układem nerwowym. Nauką pokrewną jest w jej przypadku psychiatria, a niektóre choroby mogą być leczone jedynie pod warunkiem, że lekarze zajmujący się tak jedną, jak i drugą dziedziną wiedzy, będą ze sobą współpracować.

Wśród najczęstszych chorób układu nerwowego wymienia się jego zakażenia, w tym zwłaszcza zapalenie opon mózgowych, okazuje się jednak, że jest ich znacznie więcej. Na uwagę zasługują także choroby naczyniowe, takie jak: zawał mózgu, zaburzenia związane z płynem mózgowo-rdzeniowym, guzy, urazy układu nerwowego oraz niektóre choroby genetyczne

. Przedmiotem badań neurologii są również zespoły otępienne, zaburzenia ruchowe, choroby rdzenia nerwowego oraz choroby autonomicznego układu nerwowego. Nauka notuje przy tym dynamiczny rozwój i dziś pomaga w walce z szeregiem chorób, które jeszcze nie tak dawno pozwalały jedynie na stosowanie leczenia objawowego.

Podstawowym badaniem neurologicznym są oględziny. Pacjentów poddaje się jednak również badaniom chodu, mowy, dna oka oraz badaniu kończyn górnych, dolnych i tułowia.