background
neurolog

Mózgowe porażenie dziecięce

Jedną ze specjalności neurologicznych jest ta, która zajmuje się urazami okołoporodowymi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Przypisuje się jej szczególnie duże znaczenie, a jednym z tych schorzeń, któremu najczęściej musi ona stawiać czoła jest dziecięce porażenie mózgowe.

Mózgowe porażenie dziecięce często określane jest jako „choroba bez definicji” i nie można nie zgodzić się z tym, że jest to wyjątkowo trafne spostrzeżenie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia ze schorzeniem bardzo niejednoznacznym z wieloma różniącymi się między sobą objawami i licznymi stopniami nasilenia. Szukając źródeł choroby najczęściej wskazuje się na uszkodzenie mózgu, okazuje się przy tym, że może do niego dojść nie tylko w okresie życia płodowego, ale również podczas porodu, a nawet krótko po jego zakończeniu. Dziś jesteśmy w stanie wskazać, kto może znajdować się w niebezpieczeństwie, wśród czynników ryzyka wymienia się więc, między innymi, ciążę zagrożoną poronieniem oraz infekcję. Najbardziej klasycznymi są porażenie połowiczne i obustronne, w obu przypadkach objawy można przy tym często zaobserwować już u niemowlęcia obserwując jego nienaturalne reakcje na to, co znajduje się w jego najbliższym otoczeniu.