Choroba Parkinsona


Choroba ośrodkowego układu nerwowego znana jako choroba Parkinsona po raz pierwszy została opisana na początku dziewiętnastego wieku. Dziś potrafimy powiedzieć o niej sporo, jej leczenie nadal pozostaje jednak trudnym zadaniem.

Choroba Parkinsona

Choroba ośrodkowego układu nerwowego znana jako choroba Parkinsona po raz pierwszy została opisana na początku dziewiętnastego wieku. Dziś potrafimy powiedzieć o niej sporo, jej leczenie nadal pozostaje jednak trudnym zadaniem.

Najbardziej charakterystycznymi cechami tego schorzenia są:

spowolnienie ruchowe, drżenie kończyn, a także sztywność mięśni i choć objawy początkowo nie wydają się z byt uciążliwe, z czasem przybierają na sile skutecznie uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności.

Pierwsze objawy choroby bywają zresztą interpretowane w niewłaściwy sposób, dość łatwo można je bowiem powiązać ze zmianami reumatycznymi, a nawet z dolegliwościami, które są typowe dla starzenia się.

Statystycznie, choroba częściej dosięga mężczyzn niż kobiet, a średni wiek pacjenta to blisko sześćdziesiąt lat, przypadki pacjentów nawet o dwadzieścia lat młodszych nie są już jednak odosobnione.

Choroba jest spowodowana obumieraniem komórek nerwowych znajdujących się w istocie czarnej mózgu, a leczenie koncentruje się na próbach uzupełniania niedoboru dopaminy.