Guzy mózgu


Leczenie guzów mózgu ma bardzo duże znaczenie dla neurologów, a prace nad zwiększeniem jego wydajności często są uważane za jedne z najważniejszych w przypadku tej dziedziny medycyny. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że każdy guz mózgu, bez względu na stopień jego złośliwości, jest niebezpieczny z uwagi na miejsce, w jakim jest zlokalizowany.

Guzy mózgu

Leczenie guzów mózgu ma bardzo duże znaczenie dla neurologów, a prace nad zwiększeniem jego wydajności często są uważane za jedne z najważniejszych w przypadku tej dziedziny medycyny. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że każdy guz mózgu, bez względu na stopień jego złośliwości, jest niebezpieczny z uwagi na miejsce, w jakim jest zlokalizowany.

Oczywiście, o zastosowanych metodach leczenia decyduje wiele czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wielkość guza, jego umiejscowienie oraz stopień zagrożenia dla pacjenta. Najczęściej spotykanymi guzami mózgu są oponiaki charakteryzujące się niewielkim stopniem złośliwości. Są to guzy typowe dla osób znajdujących się w przedziale wiekowym od 40 do 70 roku życia, okazuje się przy tym, że kobiety zmagają się z nimi znacznie częściej niż mężczyźni.

Ich objawami są najczęściej bóle głowy, a w dalszej kolejności również zaburzenia wzrokowe, węchu oraz słuchu. Leczenie oponiaków zawsze koncentruje się na usunięciu guza. Lekarz, który podejmuje się tego zadania, zawsze stara się wyeliminować go w całości, tu jednak warunkiem jest to aby taki zabieg nie miał negatywnego wpływu na sprawność chorego.