Migreny


Migrena zazwyczaj opisywana jest jako powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. W zdecydowanej większości przypadków trwa od czterech do nawet siedemdziesięciu dwóch godzin, a tak częstotliwość napadów, jak i intensywność bólu głowy różnią się w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia.

Migreny

Migrena zazwyczaj opisywana jest jako powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. W zdecydowanej większości przypadków trwa od czterech do nawet siedemdziesięciu dwóch godzin, a tak częstotliwość napadów, jak i intensywność bólu głowy różnią się w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia.

Statystycznie z problemem migreny przynajmniej raz w swoim życiu miał do czynienia nawet co czwarty człowiek.

Badania potwierdzają, że problem ten częściej występuje u dziewcząt i kobiet niż u chłopców i mężczyzn, można przy tym wyróżnić okresy życia, w których ataki są silniejsze oraz te, w których ich intensywność słabnie.

Przyjmuje się, że przyczyn migren należy szukać w genetycznych predyspozycjach do nadwrażliwych reakcji neuronaczyniowych, choć podejrzewa się również, że problemem może być funkcjonowanie w sposób nieprawidłowy receptorów jonowych kory mózgowej.

Najbardziej klasyczna jest migrena oczna, choć często pojawia się także tak zwany śnieg optyczny, migrena z aurą, migrena okoporaźna i porażeniowa.