Mózgowe porażenie dziecięce


Jedną ze specjalności neurologicznych jest ta, która zajmuje się urazami okołoporodowymi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Przypisuje się jej szczególnie duże znaczenie, a jednym z tych schorzeń, któremu najczęściej musi ona stawiać czoła jest dziecięce porażenie mózgowe.

Mózgowe porażenie dziecięce

Jedną ze specjalności neurologicznych jest ta, która zajmuje się urazami okołoporodowymi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Przypisuje się jej szczególnie duże znaczenie, a jednym z tych schorzeń, któremu najczęściej musi ona stawiać czoła jest dziecięce porażenie mózgowe.

Mózgowe porażenie dziecięce często określane jest jako „choroba bez definicji” i nie można nie zgodzić się z tym, że jest to wyjątkowo trafne spostrzeżenie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia ze schorzeniem bardzo niejednoznacznym z wieloma różniącymi się między sobą objawami i licznymi stopniami nasilenia.

Szukając źródeł choroby najczęściej wskazuje się na uszkodzenie mózgu, okazuje się przy tym, że może do niego dojść nie tylko w okresie życia płodowego, ale również podczas porodu, a nawet krótko po jego zakończeniu.

Dziś jesteśmy w stanie wskazać, kto może znajdować się w niebezpieczeństwie, wśród czynników ryzyka wymienia się więc, między innymi, ciążę zagrożoną poronieniem oraz infekcję.

Najbardziej klasycznymi są porażenie połowiczne i obustronne, w obu przypadkach objawy można przy tym często zaobserwować już u niemowlęcia obserwując jego nienaturalne reakcje na to, co znajduje się w jego najbliższym otoczeniu.