Padaczka


Lekarze neurolog często zwracają uwagę na to, że określenie padaczka jest dość nieprecyzyjne, opisuje ono bowiem całą grupę przewlekłych zaburzeń neurologicznych, dla których charakterystyczne jest to, że przejściowe zaburzenia czynności mózgu wywołują napad padaczkowy.

Padaczka

Lekarze neurolog często zwracają uwagę na to, że określenie padaczka jest dość nieprecyzyjne, opisuje ono bowiem całą grupę przewlekłych zaburzeń neurologicznych, dla których charakterystyczne jest to, że przejściowe zaburzenia czynności mózgu wywołują napad padaczkowy.

Epilepsja może rozwijać się jako konsekwencja guza lub udaru mózgu, wywoływać może ją jednak również uraz mózgu.

W większości przypadków medycyna ciągle jeszcze nie jest jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie są jej przyczyny. Wiemy jednak, że same napady padaczkowe to rezultat nadmiernej i nieprawidłowej aktywności komórek nerwowych kory mózgu. W zdecydowanej większości przypadków o leczeniu decyduje się po wystąpieniu drugiego ataku podając leki przeciwpadaczkowe.

Lekarz może jednak podjąć decyzję o przyspieszeniu tego procesu reagując już po pierwszym napadzie padaczkowym.

Niesienie pomocy pacjentowi nie ogranicza się jednak do terapii lekami, kluczowe znaczenie ma bowiem to, aby osoby znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu opanowały zasady udzielania pierwszej pomocy.