Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Jej konsekwencją jest nie tylko wieloogniskowe uszkodzenie, ale także rozpad tkanki nerwowej.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Jej konsekwencją jest nie tylko wieloogniskowe uszkodzenie, ale także rozpad tkanki nerwowej.

Dla choroby charakterystyczny jest jej fazowy rozwój, po okresach zaostrzenia nadchodzą więc okresy poprawy. Częstość występowania choroby zmienia się w zależności od regionów, dane publikowane przez lekarzy z różnych państw różnią się więc w istotny sposób.

Niemal zawsze zwracają oni jednak uwagę na to, że choroba dotyka ludzi młodych, a jej kluczowe etapy przypadają na okres pomiędzy dwudziestym i czterdziestym rokiem życia.

Dane statystyczne mówią o tym, że stwardnienie rozsiane nieco częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Na chwilę obecną całkowite zatrzymanie postępu choroby nie jest możliwe, jesteśmy już jednak w stanie w istotny sposób spowolnić tempo jej rozwoju.

Nie ma przy tym jednej terapii, a zróżnicowanie uwzględnia zarówno typ choroby, jak i charakter jej objawów.

Okazuje się przy tym, że im szybciej dojdzie do zachorowania, tym wolniej następuje proces utraty zdrowia.