Zaburzenia nerwowo-skórne


O tym, że emocje nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie naszego organizmu, wiadomo nie od dziś.

Zaburzenia nerwowo-skórne

O tym, że emocje nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie naszego organizmu, wiadomo nie od dziś.

Do pewnego momentu mogliśmy mieć nadzieję, że są to jedynie przypuszczenia, które nie znajdują poparcia w faktach, teraz jednak medycyna nie kwestionuje już podobnych zależności.

Potwierdzenie stanowią między innymi zaburzenia nerwowo-skórne występujące coraz częściej i niejednokrotnie dotykające młodych ludzi.

Powiązania skóry z układem nerwowym muszą być zresztą silne, skoro tak skóra, jak i układ nerwowy powstają z ektodermy, a więc tego samego listka zarodkowego.

Sytuacji nie ułatwia to, że wiele osób zmagających się z problemami dermatologicznymi musi liczyć się również z wykluczeniem społecznym, duża liczba chorób skóry wywołuje bowiem negatywne reakcje najbliższego nawet otoczenia.

Do zaburzeń nerwowo-skórnych zaliczamy między innymi przewlekłą pokrzywkę i świąd samoistny, w grupie tej znajduje się jednak również występujące coraz częściej nadmierne pocenie się.

Leczenie schorzeń tego rodzaju musi odbywać się na dwóch płaszczyznach, przeciwdziałanie objawom skórnym idzie więc w parze z troską o układ nerwowy pacjenta.