Zaburzenia snu


Z medycznego punktu widzenia zaburzenia snu to wszystkie dysfunkcje oraz nieprawidłowości związane tak z długością snu, jak i z jego jakością.

Zaburzenia snu

Z medycznego punktu widzenia zaburzenia snu to wszystkie dysfunkcje oraz nieprawidłowości związane tak z długością snu, jak i z jego jakością.

I choć najczęściej mówimy w ich kontekście o bezsenności, warto pamiętać i o tym, że mianem tym określa się również somnambulizm, bezdech senny i narkolepsję.

Bez względu na ich rodzaj i przyczynę, zaburzenia snu mają poważne konsekwencje przyczyniając się do istotnego pogorszenia jakości życia.

Mówiąc o ich najpoważniejszych skutkach zwraca się uwagę przede wszystkim na: spadek samopoczucia i pogorszenie nastroju, zmęczenie fizyczne i psychiczne, luki w pamięci, spadek koncentracji, powiększającą się liczbę błędów popełnianych w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, rozdrażnienie, irytację, spadek odporności na stres, a w dalszej kolejności także komplikacje zdrowotne.

Nie ma jednego sposobu radzenia sobie z zaburzeniami snu, terapia jest zaś skuteczna przede wszystkim wówczas, gdy odkryje się źródło problemu. Leczenie wyłącznie jego przyczyn niemal zawsze prowadzi do pogorszenia się stanu pacjenta.